You are not connected. Please login or register

Tổng hợp link download các film truyền hỉnh của ss bbong

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

baksaru

avatar
Admin
Admin
[SBS 2007] Mackerel Run

Tập 1 : http://www.megaupload.com/?d=7WDU4FXC
Tập 2 : http://www.megaupload.com/?d=BSXW43HT
Tập 3 : http://www.megaupload.com/?d=WQUTKGWR
Tập 4 : http://www.megaupload.com/?d=SQC8UU6O
Tập 5 : http://www.megaupload.com/?d=35RXUZE5
Tập 6 : http://www.megaupload.com/?d=V4P3A098
Tập 7 : http://www.megaupload.com/?d=I3CXUISN
Tập 8 : http://www.megaupload.com/?d=KAB0A1VE

OST: http://www.4shared.com/get/zfAOlLCr/Mackerel_Run_OST.html
Spoiler:
Tracklist:

01. dal ryuh ra go deung uh (Summer Sunshine) - Ilak
02. Fly - Han So Ah
03. Find A Way - Ini (The The)
04. Run - Just
05. gal jeung - Ga Yun
06. In The Heart Of The Young (GT Version)
07. gal jeung (Acoustic Version)
08. Find A Way (Acoutic Version)
09. gal jeung (GT Version)
10. dal ryuh ra go deung uh (MR Version)
11. Fly (MR version)
12. Run (MR version)

[SBS 2008] Painter of the wind

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=LRLYUM8Y
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=G9Z5888F
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=E9W02JPW
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=AEN0QWSB
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=J4QRYN75
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=EZVBMKTY
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=8T8UDW2R
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=8ZXXLI3C
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=VKTG0PH7
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=B4O6EQ24
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=LM44DQSW
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=T3VX949C
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=2XN8OMEV
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=RAHRY48X
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=U5WEKJLP
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=56RX2YUG
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=VXB4EPD8
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=QWOD3E5Y
Or Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=O57TQIOD

Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=Q7ZC5QS0
Or Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=COIY1AXK

Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=E6KPS34I
Or Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=RZGEXA6U


Special 1: http://www.megaupload.com/?d=REU1OF5W
engsub: http://www.megaupload.com/?d=3801NRAS
Special 2: http://www.megaupload.com/?d=3UOSUGNJ
engsub: http://www.megaupload.com/?d=Q4L9QR95

Spoiler:
Torrent:
Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5[url][/url]
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9-11
Tập 12
Tập 13-14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20

OST: www.megaupload.com%2F%3Fd%3DCW3RYRJ7
Spoiler:
Tracklist:
OST ALBUM 1

1. 바람의 노래 - 조성모 (Song of the Wind - Jo Sung-mo)
2. 눈 길 - 영지 (Snowy Path - Young Ji)
3. 눈물꽃 - HowL(하울) (Tears - HowL)
4. 그리움 (이루어질 수 없는...) - 조성모 (Yearning (Impossible Dream) - Jo Sung-mo)
5. 그리고 그리며 (Still Thinking of You)
6. 그리움 (Love Theme) (Yearning - guitar ver., Love Theme)
7. 도화서 (Dohwaseo)
8. 바람의 화원 (Title Theme)
9. 墨 (먹) (Tension Theme)
10. 비밀의 그림 (The Secret Painting)
11. 울다가 웃다가 (Laughing & Crying)
12. 동천련로 항장곡 (The Aged Paulownia Hides Its Melody)*
13. 저잣거리 풍경 (Street Market Scenes)
14. 생도청의 아침 (Student Wears Blue in the Morning)
15. 月下情人 (월하정인) (Moonlight Lovers)
16. 장 파 형 (Long Waves)
17. 묘향산의 호랑이 (Mountain Tiger)
18. 동천련로 항장곡 (산조 Ver.) (The Aged Paulownia Hides Its Melody - Freestyle ver.)*
19. 舞童 (무 동) (Dancing Child)
20. 생도청의 아침 (Korean Classical Ver.) (Student Wears Blue in the Morning - Korean Classical Ver.)
21. 필선의 대결 (Competition of the Workmen)
22. 年少踏靑 (연소답청) (Youth Enjoying Nature)

OST ALBUM 2
"Color" (색) by JOO

Full HDTV version: 720p. 35GB
Torrent

Sub Eng ( ep1-20 + 2 specials) :

zip file


[SBS 2009] Brilliant Legacy

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=JNLVNKSV
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=MP806M3N
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=1ITZHPPN
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=O8SHS000
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=BVQ0LL77
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=ZLW8C6U1
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=KGS1DYS4
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=D179UXOY
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=7S0MOB8J
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=B6BRR0N7
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=XGQCH8W9
Tập 12 (mpeg 4 version): http://www.megaupload.com/?d=56L8PB9L
Or Tập 12 (avi version): http://www.megaupload.com/?d=7ZZKV8ID

Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=JAJXU4R3
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=4TEMJXDK
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=R7DMDQ6F
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=7IXQMORS
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=XAQC1W61
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=1W17JDK7
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=6BPR2TWN
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=H89UIEMU
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=Y9MSC0JV
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=L4MQY1MB
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=383Q8FO1
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=C5KKC8SJ
Tập 25: http://www.megaupload.com/?d=C59F3S3E
Tập 26: http://www.megaupload.com/?d=HNJR5648
Tập 27: http://www.megaupload.com/?d=XVE5NPF4
Tập 28: http://www.megaupload.com/?d=SH61FNER

Torrent:


Ep1
Ep2
Ep3
Ep4
Ep5
Ep6
Ep7
Ep8
Ep9
Ep10
Ep11
Ep12
Ep13
Ep14
Ep15
Ep16
Ep17
Ep19
Ep 20-21
Ep22-23
Ep24-25
Ep26
Ep27
Ep28

OST: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=94FBEE954
Spoiler:
Tracklist:
1 너 하나만 - 강하니
2 내 가슴에 사는 사람 - 이수 (엠씨더맥스)
3 사랑에 미쳐서 - 지선 (러브홀릭)
4 사랑은 벌이다 - 케이윌 (K.Will)
5 Spring Rain - 지혜
6 그리운 누나
7 환이를 잡아라
8 우리가 가족이니?
9 Funny Life
10 너에게 가는 길
11 Smile Working
12 마지막 거짓말
13 티격태격
14 이별의 기억
15 Spring Rain (Guitar Ver.)
16 운명, 그 두 번째 이야기

[KBS 2009] My Fair Lady

Tập 1 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=ZJIG8DL0
Tập 2 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=OZT1SQQU
Tập 2 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=E1T9980T

Tập 3 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=4LEM41CU
Tập 3 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=BA6CDPNX

Tập 4 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=T48QKBBK
Tập 4 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=J5MODN15

Tập 5 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=9FLBT68N
Tập 5 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=45GQIA0N

Tập 6 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=NH4XI0B0
Tập 6 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=6ZCKIHE9

Tập 7 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=EH4XVR0Y
Tập 7 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=U2JEXEN4

Tập 8 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=N335J2BW
Tập 8 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=SS0NMO4B

Tập 9 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=2R2BN8RJ
Tập 10 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=Z8MUBV8H
Tập 10 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=J3WBGLIR

Tập 11 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=WIHCHQ7O
Tập 11 (HAN Version): http://www.megaupload.com/?d=DQQDMCHI

Tập 12 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=EJKON6IH
Tập 12 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=9WEU6QPR

Tập 13 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=JMMTFODI
Tập 13 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=OJ7799J0

Tập 14 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=E8UOULVM
Tập 14 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=1QXRE11P

Tập 15 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=OMXME4UN
Tập 15 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=XG1QWH0E

Tập 16 (Ental Version): http://www.megaupload.com/?d=97SN0MF0
Tập 16 (Han Version): http://www.megaupload.com/?d=68YYGLJO

Torrent:

Ep1
Ep2
Ep3
Ep4
Ep5
Ep6
Ep7
Ep8
Ep9
Ep10
Ep11
Ep12
Ep13
Ep14
Ep15
Ep16

OST: http://www.mediafire.com/?1njkiznjtnn
Spoiler:
Tracklist:
01. Hot Stuff - 다비치 (Davichi)
02. 사랑은 어쩔 수 없네요 - 윤상현 (Yoon Sang Hyun)
03. Dash Girl - 윤은혜 (Yoon Eun Hye)
04. 마음을 부탁해 - 정재욱 (Jung Jae Wook)
05. 내 사랑을 부탁해 - 나윤권 (Na Yoon Kwon)
06. Lady (스윙)
07. 숨겨진 이야기
08. 아가씨를 부탁해 (탱고)
09. Hot Stuff(연주)
10. 사랑은 어쩔 수 없네요(연주)
11. Dash Girl(연주)
12. 마음을 부탁해(연주)
13. 내 사랑을 부탁해(연주)

It’s Alright, Daddy’s Daughter 괜찮아, 아빠딸
Tập 1:
Spoiler:
torrent Ep.1 (HanSun / 720p)
torrent Ep.1 (HANrel )
torrent Ep.1 (Baros )
torrent Ep.1 (MHaN)

Chinese Subbed Ep 01

~Chúc các bạn vui vẻ chào ~Last edited by baksaru on Tue Nov 23 2010, 11:51; edited 2 times in total

View user profile

tompro

avatar
Designer
Designer
thanks bạn nhiều nha . nhất định phải có đủ các bộ film của ss roài :">

View user profile

tompro

avatar
Designer
Designer
phim này "Mackerel Run" chỉ có vài tập này thôi hả bạn ? có đủ k

View user profile
admin chu đáo quá!!! kiss

View user profile

baksaru

avatar
Admin
Admin
nhầm hàng sher ơi .... baka nè sdgrg
MR hình như là đủ đó, cái đó baka cũng chưa coi nữa cơ th093

View user profile

tompro

avatar
Designer
Designer
ặc .bó cánh. mik` down về rùi xem đúng là 8 tập thật. thank bạn nhá haha

View user profile
ủa? baka à...... haha!! cái điện thoại lag nên ko thấy đc... đoán mò..
ko chiu đâu

sr baka nhen! hun lại kiss

hehe

View user profile

baksaru

avatar
Admin
Admin
@ sher : thui đừng hun ... người ta ngượng àh 5535491

View user profile
mà ... có ai giải thích cho sherry hiểu "bbong" với "gạc" là gì ko??? thấy mọi ng` xài hoài mà hem hiểu... hic sdgrg

View user profile

baksaru

avatar
Admin
Admin
bbong9 là cyworld của ss CW --> việt nam đọc là Bông khi151
Bông thì đi với gạc --> ss GY thành gạc lun JFBQ00189070410A
Cuối cùng tóm lại là cái tên gạc của ss GY cũng là do ss CW mà ra --> ss CW quan trọng quá heng khi98

View user profile

tompro

avatar
Designer
Designer
oak ra là thế. fan 5 lượng hiểm thật .mà không biết 2 moon có biết fan Việt mik` gọi như thế không nhỉ .biết được thì fan vui quá trời luôn

View user profile
ra vậy! thanks baka thân yêu khi98

View user profile

baksaru

avatar
Admin
Admin
Không có chi chào
Có gì k hiểu thì cứ hỏi baka ... baka mà cũng k hiểu thì sẽ thỉnh giáo admin rùi chỉ lại cho mems chào

View user profile

Sponsored content


View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum