You are not connected. Please login or register

[Mess]Lời nhắn của Chaewon trên La Vie En Rose vào ngày 28/09/2010

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
Admin
여 러 분 안 녕 하 세 요 ^ ^ 채 원입니다 ..
라비앙 로즈 는 언제 보아도 대문부터가 너무 사랑스러워서 기분을 좋아지게 해요 ..
잘 지내고 계시죠 ? 모두 다 건강하시구요 ..
저도 감기 걸리지않고 잘 지내고 있습니다 . 2010 년은 개인적으로 쉽지않은 해였습니다 .. 쉬운 해가 어디에 존재하겠냐만은 ..
힘든해였다는 표현은 여러모로 엄살이될수도 있을것같군요 ..
남은 겨울동안 좋은 일들 만들기위해 노력하겠습니다 .
반가운 소식들도 생기길 .. 그래서 전해 드릴 수 있길 바랍니다 .
정성스럽게 마음을 적어주신 편지들 .. 감사히 잘 읽었습니다 ..
여러분들도 .. 2010년에 좋은 일들 .. 많이 생겨서 더 행복해지시기를 바래요 .. ^ ^
그 숫자와 년도가 큰 의미가 있겠냐싶지만 .. 다만 현재를 살라 .. 라는 말이 가슴에 사무칩니다 ...
한분한분 지금처럼 건강하시기를 .. 기도합니다 .

Xin chào mọi người^^Tôi là Chae Won
Trang chủ La Vie En Rose bất luận bao giờ cũng rất dễ thương, tâm tình mọi người rất tốt ..
Mọi người trải qua tốt cả phải không? Mọi người đều rất khỏe mạnh à ..
Tôi cũng thế, không có cảm mạo, trải qua rất tốt. Năm 2010 rất nhiều sự việc riêng không được thuận lợi như thế đó .. trên đời này nào có chỗ cho việc đơn giản …
Gian khổ cũng hầu như đều dùng các loại biểu hiện đến cả che giấu à ..
Người khác vào ngày đông vì công việc mà làm tốt và nỗ lực ..
Hy vọng có tin tốt .. cho nên hy vọng có thể có cơ hội truyền đạt ..
Các fans cho tôi các lá thư tràn đầy chân thành .. tôi đều đọc qua hết cả rồi ..
Ở năm 2010 này mọi người cũng có rất nhiều sự việc tốt phát sinh, hy vọng mọi người có thể có thêm nhiều hạnh phúc^^
Tuy nhiên năm 2010 chữ số này có ý nghĩa rất lớn … nhưng cũng chỉ là việc tạm thời, nói thế này trong lòng là rất sâu sắc..
Tôi cầu nguyện mỗi một vị trong này bây giờ đều phải mạnh khỏe ..Cr: DAN


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥️ I Love You So Much Moon Chae Won ♥️

♥️ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥️

[Mess]Lời nhắn của Chaewon trên La Vie En Rose vào ngày 28/09/2010 17-1
View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum