You are not connected. Please login or register

Lê Cát Trọng Lý

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Lê Cát Trọng Lý on Wed Nov 11 2009, 11:16

LÊ CÁT TRỌNG LÝ











Last edited by unbreak_o0o_myheart on Wed Nov 11 2009, 11:43; edited 1 time in total


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
View user profile http://ubreako0omyheart.wordpress.com

2 Re: Lê Cát Trọng Lý on Wed Nov 11 2009, 11:34



Chênh Vênh







Last edited by unbreak_o0o_myheart on Wed Nov 11 2009, 11:47; edited 2 times in total


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
View user profile http://ubreako0omyheart.wordpress.com

3 Re: Lê Cát Trọng Lý on Wed Nov 11 2009, 11:34



Nghe Tôi Kể Này




Last edited by unbreak_o0o_myheart on Wed Nov 11 2009, 11:52; edited 2 times in total


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
View user profile http://ubreako0omyheart.wordpress.com

4 Re: Lê Cát Trọng Lý on Wed Nov 11 2009, 11:36



Thương




Last edited by unbreak_o0o_myheart on Wed Nov 11 2009, 12:02; edited 3 times in total


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
View user profile http://ubreako0omyheart.wordpress.com

5 Re: Lê Cát Trọng Lý on Wed Nov 11 2009, 11:38



Chưa Ai



_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
View user profile http://ubreako0omyheart.wordpress.com

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum