You are not connected. Please login or register

Cách Đăng Nhạc Vào Forum

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Cách Đăng Nhạc Vào Forum on Thu Jan 28 2010, 16:50

TỪ ZINGSau khi chọn Skin,ta chỉ lấy phần thông tin kẹp giữa thẻ FLASH :

'http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS8yYi9lMmI0N2UxYjI1ZjZjODk1Mjg1ZTgzYjQ5ZGZjZmY0My5cUIbaBmUsICDN8QmV
jYXVzZSBZWeB3UgTG92ZSBNZXxDZWxpWeBmUgRGlvInagaMEWeBnx0mUsICnVl'


Sau đó chọn nút Flash và past phần vừa lấy vào :
Kết Quả :PS: Hình dáng không được thon thả lắm nhỉ.TỪ NHACCUATUITương tự như trên, ta cũng chỉ lấy phần thông tin kẹp giữa thẻ FLASH. Rồi past vào Flash trên Forum
Kết Quả :


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
View user profile http://ubreako0omyheart.wordpress.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum